Al onze huurwoningen CO2-neutraal in 2050

Als woningcorporaties hebben we een belangrijke rol in het duurzamer maken van Nederland. We willen dat in 2050 al onze huurwoningen CO2-neutraal zijn. Per jaar maken wij nu zo’n 70.000 huurwoningen duurzaam. Uiteraard doen we dat in overleg met onze huurders.

Verschillende corporaties werken nu regionaal samen in verduurzamingsprojecten en bij de inkoop van warmtepompen, isolatie of andere verduurzamingstechnieken. Door die samenwerking ontstaat ook ruimte voor innovatieve concepten, die goedkoper en duurzamer zijn. En met gemeenten overleggen we bijvoorbeeld over de plaats van de warmtebronnen in een wijk. Verder werken we samen met onze partners aan het versneld aardgasvrij maken van minimaal 100.000 corporatiewoningen.

Met de overheid hebben we de afspraak gemaakt dat deze inspanningen niet ten koste mogen gaan van onze belangrijkste doelstelling: de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen.

Jutta Hinterleitner, programmamanager Onderzoek bij de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)

Het gebouw als instrument in een klimaatbestendige stad

video

Het gebouw als instrument in een klimaatbestendige stad

‘‘Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand’’

video

‘‘Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand’’

Video : Zo dragen woningcorporaties bij aan verduurzaming

Zo dragen woningcorporaties bij aan verduurzaming

video

Zo dragen woningcorporaties bij aan verduurzaming

Majken Kampjes woont sinds begin januari in een tiny house in Hardenberg.

‘‘Mijn tiny house is precies groot genoeg’’

video

‘‘Mijn tiny house is precies groot genoeg’’

dak van de peperclip

De Peperclip

video

De Peperclip

 Bewonersconsulent Ineke Hertgers van Woningcorporatie Staedion

Een dag uit het leven van... Bewonersconsulent Ineke Hertgers

video

Een dag uit het leven van... Bewonersconsulent Ineke Hertgers

Hoe werken woningcorporaties aan verduurzaming?

video

Hoe werken woningcorporaties aan verduurzaming?

In Nederland willen we CO2-neutraal wonen. Met 2,3 miljoen woningen leveren woningcorporaties een groot aandeel in de verduurzaming van wonen. Woningen worden geïsoleerd, krijgen dubbel glas en zonnepanelen. In deze video laten we zien hoe woningcorporaties dat doen en met wie zij samenwerken.

Majken Kampjes woont sinds begin januari in een tiny house in Hardenberg.

‘‘Mijn tiny house is precies groot genoeg’’

video

‘‘Mijn tiny house is precies groot genoeg’’

Majken Kampjes woont sinds begin januari in een tiny house in Hardenberg. Haar huisje heeft een oppervlakte van 33 m2 en ze heeft een tuin en een schuur.

‘‘Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand’’

video

‘‘Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand’’

“Bij ons zijn betaalbaarheid en duurzaamheid al jaren grote kernopgaven”, vertelt Arnold Hiemstra, manager bedrijfsvoering bij De Bouwvereniging.

Hoe werken woningcorporaties aan verduurzaming?

video

Hoe werken woningcorporaties aan verduurzaming?

In Nederland willen we CO2-neutraal wonen. Met 2,3 miljoen woningen leveren woningcorporaties een groot aandeel in de verduurzaming van wonen. Woningen worden geïsoleerd, krijgen dubbel glas en zonnepanelen. In deze video laten we zien hoe woningcorporaties dat doen en met wie zij samenwerken.

Majken Kampjes woont sinds begin januari in een tiny house in Hardenberg.

‘‘Mijn tiny house is precies groot genoeg’’

video

‘‘Mijn tiny house is precies groot genoeg’’

Majken Kampjes woont sinds begin januari in een tiny house in Hardenberg. Haar huisje heeft een oppervlakte van 33 m2 en ze heeft een tuin en een schuur.

Meer berichten
Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

Wonen moet voor iedereen betaalbaar blijven. Dus ook voor mensen die moeilijk ergens anders terecht kunnen. Omdat hun inkomen te laag is of door andere omstandigheden.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Omdat hun inkomen te laag is of door andere omstandigheden. Dat zijn niet alleen huishoudens die recht hebben op huurtoeslag, maar bijvoorbeeld ook gezinnen met lagere middeninkomens.

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in om leefbaarheid in wijken te verbeteren. We sturen op gemengde wijken, werken samen met zorgpartijen, zoeken passende woonruimte voor mensen met een beperking en zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven.