Nette tuinen voor sociale binding

video

Nette tuinen voor sociale binding

Goed onderhouden tuinen verhogen de sociale binding in een wijk. Een nette voortuin of gazon voelt namelijk niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor buurtgenoten die langs je huis lopen. Slecht onderhouden tuinen kunnen daarentegen zelfs tot burenruzies leiden.

De community voorop bij sociale projecten

video

De community voorop bij sociale projecten

Tegelijkertijd de druk op de asielopvang verlichten én jongeren meer kansen geven om een woning te vinden? In Veghel lieten gemeente en woningcorporatie samen zien hoe het kan met de bouw van ‘De Thuishaven’, een nieuw wooncomplex dat is verrezen uit een oud verzorgingstehuis.

De krachten bundelen voor leefbaarheid

video

De krachten bundelen voor leefbaarheid

Het verbeteren van de leefbaarheid in twintig stedelijke focusgebieden waar deze onder druk staat. Dat is waarvoor het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) in 2022 is opgezet. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid worden binnen het NPLV in samenhang aangepakt.

Het effect van geldstress op leefbaarheid in de wijk

video

Het effect van geldstress op leefbaarheid in de wijk

Maar liefst 7,6% van de Nederlandse bevolking heeft een schuld die zij niet kan aflossen.

Volkshuisvesting voorop in het nieuwe regeerakkoord

video

Volkshuisvesting voorop in het nieuwe regeerakkoord

We kunnen het ons niet veroorloven om te vertragen bij het oplossen van de wooncrisis. Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om die plannen om te zetten in uitvoering.

Nationale Prestatieafspraken leefbaarheid

video

Nationale Prestatieafspraken leefbaarheid

De Nationale Prestatieafspraken vormen een belangrijk instrument dat is ontwikkeld door woningcorporaties, gemeenten, huurders en het Rijk om de leefbaarheid in Nederland te bevorderen. Deze afspraken worden gemaakt op verschillende thema's, waarvan leefbaarheid een essentieel onderdeel is.